2019
1-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi Protokolü (03.01.2019)

2-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü (10.01.2019)

3-Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Arasında İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü (16.01.2019)

4-Milli ve Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol (22.01.2019)

5-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM) Arasında Sınav Protokolü (30.01.2019)

6-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Düzce Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

7-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

8-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

9-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

10-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

11-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bingöl Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

12- Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

13-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Düzce Üniversitesi Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

14-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Düzce Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

15-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

16-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

17-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

18-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

19-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

20-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

21-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

22-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

23-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

24-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

25-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

26-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırklareli Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

27-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

28-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

29-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

30-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

31-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

32-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

33-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

34-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

35-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (14.02.2019)

36-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

37-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yalova Üniversitesi Arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü (14.02.2019)

38-Ekonomik ve Kültürel Uyum Çalışmaları Kapsamında Dezavantajlı Toplum Kesiminde Yaşayan Ailelere Yönelik Kurumlar Arasın İşbirliği Çalışmaları (14.02.2019)

39-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Arasında 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası İşbirliği Protokolü (19.02.2019)

40-Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Korunması Bakanlığı İş Güvenliği İlmi Araştırmalar Enstitüsü Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı (04.03.2019)

41-Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kırklareli İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Arasında Çocuk Hakları Dostu Kütüphane Projesi İşbirliği Protokolü (08.03.2019)

42-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayırsever Yahya Şirin Gürün ve İznik Belediyesi Arasında İznik Ülker Aktar Huzurevi  Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Devri, Teşrifi ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü (10.05.2019)

43- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hayırsever Üçpınar Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş Arasında, Meliha Ercan Huzurevinin İnşası ve Tefrişi ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü (13.05.2019)

44-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Arasında İşbirliği ve İş Geliştirme Modelleri Protokolü (14.05.2019)

45-Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayırsever Fethi Yılmaz Sezer Arasında Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin İnşası, Devri ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü (11.07.2019)

46-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Engelli Verilerin Paylaşımına İlişkin İşbirliği Protokolü