…
…
24 Kasım 2022, Perşembe Antalya

Antalya’da "Döner Sermaye İşletmeleri Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi Eğitimi" Programı Düzenlendi


Antalya’da, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü tarafından "Döner Sermaye İşletmeleri Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programında, Başmüfettiş Uğurcan DURMAZ, “Döner Sermaye İşletmeleri Denetim Uygulamaları” konusundaki sunumuyla yer aldı.

Söz konusu sunumda; devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, hak ve ödevleri, genel teftiş uygulaması, döner sermaye genel teftişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, döner sermaye müdürlüklerinde görev yapan personelin görev ve sorumlukları, döner sermaye personeli disiplin mevzuatı ve muhakkik işlemleri konularına yer verildi ve soru-cevap bölümünden sonra eğitim tamamlandı.