Tarihçe
Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler ilk olarak 1917 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulması ile başlamıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını aldıktan sonra 1937 yılında kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum statüsüne kavuşturulmuştur. 27 Mayıs 1983 tarihinde ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı iken 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla birlikte bu bakanlığa devredilen kurumun faaliyetleri günümüzde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.

İl Müdürlüğümüz 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Devlet Bakanlığına bağlı faaliyetlerini yürütmekte iken 2011 yılında yürürlüğe giren 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İl Müdürlüğü olarak devam etmiştir. 9 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirilmesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışmalarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak devam etmektedir.

Kurumumuz toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmet vermektedir. Bakıma, korunmaya veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımıza gece gündüz demeden ve köklü bir sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.