Tek Ebeveynli Ailelerin Güçlendirilmesi Projesi
Müdürlüğümüzce, Avrupa Birliği Erasmus + Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Programı kapsamında geliştirilen Tek Ebeveynli Ailelerin Güçlendirilmesi Projesi ile tek ebeveynli ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik özelleştirilmiş eğitim programı tasarlanarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Tek ebeveynli ailelerin sorunlarına ilişkin oldukça fazla araştırma bulunmasına rağmen, sadece tek ebeveynli ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen program bu anlamda özgün bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca projenin farklı ülkelerden ortaklarının katımı ile oluşan çok ortaklı yapısı, buna bağlı eğitim programının da farklı ortakların görüşlerinin alınması ile oluşmuş olması nedeni ile program aynı zaman da her kültürde rastlanılabilecek sorunların ele alındığı evrensel bir nitelik taşımaktadır.

Müdürlüğümüzce aktif olarak gerçekleştirmiş olduğumuz Aile Eğitim Programına destek olması projemizin güçlü yönüdür. Aile Eğitim Programını uygulamaktan edindiğimiz tecrübe ve alanda gördüğümüz ihtiyaçlar bu projenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Projenin ortakları, Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, Ankara Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Kırıkkale Hayatboyu Eğitimi Geliştirme ve Mesleki Eğitim Derneği, Avusturya (Helix-Helezon), Italya (Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci), Macaristan (Szubjektiv Ertekekek Alapitvany) ve Polonya (Fundacja Family Center)’dır.

Bu projenin çıktısı olarak; tek ebeveynli ailelerin ihtiyaç analizi yapılmış,  tek ebeveynli ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmek için özelleştirilmiş eğitim programı geliştirilmiş, tek ebeveynli ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmek için eğitim programı eğitimci rehber kitabı, el kitabı ve çevrimiçi görsel bir platform oluşturulmuştur. Bu kapsamda; Kırıkkale / Ankara İli ortakları ve yurtdışı ortakları, tek ebeveynli ailelerle yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşmeler gerçekleştirmiş olup yapılan görüşme verileri analiz edilmiştir. Türkiye olarak 50 tek ebeveynli aile ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Proje ortakları ile Kırıkkale, Ankara, Macaristan , Polonya ve kapanış toplantısı olarak İtalya proje toplantıları gerçekleştirilmiştir. Projenin fikri çıktısı olan aile eğitim programı uygun görülmesi durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına AEP kapsamında uygulanabilmesi için sunulacak ve program ülke genelinde Aile Eğitim Programı kapsamında uygulanacaktır.