Olumsuz Çocukluk Deneyimi Yaşamış Çocukları Güçlendirme Projesi
Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Empowering Children Subjected to ACEs (Olumsuz Çocukluk Deneyimi Yaşamış Çocukları Güçlendirme) isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında paydaş kurum ve sivil toplum örgütlerinden 50 temsilcinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Müdürlüğümüzden hizmet alan çocuklar için Proje Fikri çıktısı olarak geliştirilen psiko-sosyal destek çocuk oyunu tanıtılmıştır. Geliştirilen bu oyunu oynama esnasında eğitimciler çocukların normal hayatta anlatamadıkları problemlerini öğrenme imkânı bulmaktadırlar.