Mustafa Kaplan
Görev Tanımı:

Çocuk Hizmetleri Birimi iş ve işlemleri
Kadın Hizmetleri Birimi iş ve işlemleri