Tarihçe
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü

2828  sayılı kanunun 14.maddesine gereği 1984 yılında hizmet vermeye  başlamıştır. 

Müdürlüğümüz ; korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuk, genç, özürlü, yaşlı  kişi, aile ve gruplar ile sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan diğer bireylerin başvurularını incelemekte, değerlendirmekte ve gerekli işlemleri yapmaktadır.