…
13 Eylül 2022, Salı Çankaya, Ankara-Türkiye

Çocuk Bakım Kuruluşlarında Minimum Standartlar Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.


2022 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Çocuk Bakım Kuruluşlarında Minimum Standartlar" sürecinin izleme faaliyeti tamamlanmış olup, Bakanlık Makamının 29.08.2022 tarihli ve 23 sayılı Onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.