12 Aralık 2019, Perşembe Gaziantep, Türkiye

Sürekli İşçi Kadrosunda Çalıştırılmak Üzere Belirsiz Süreli Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin İŞ-KUR müracaatları sonrasında sözlü sınava katılacak olan adayların listesi ekte yer almaktadır.

Sözlü sınava katılacak olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 12/12/2019- 17/12/2019 (Mesai saatleri içerisinde) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta yolu ile (postada yaşanan gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır) İl Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav 18/12/2019-19/12/2019 tarihlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında 2 (iki) gün olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları 24/12/2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Adaylar sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24/12/2019-26/12/2019 (mesai bitimine) tarihleri arasında 3 (üç) gün Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra itiraz sahibine yazılı olarak 3 (üç) iş günü içerisinde sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kazananlara ilişkin kesin listeler 27/12/2019 tarihinde internet sayfamızda yayımlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1) 1 adet kimlik fotokopisi,

2) Kimlik Bilgileri, Adli Durum, Askerlik Durumu (Erkek Adaylar için) ve İletişim Bilgileri için Beyan Formu (Beyan Formu Örneği Ektedir.)

3) Diploma Fotokopisi (önlü arkalı) ve E-Devlet sisteminden alınmış borkodlu mezun belgesi (ikisi bir arada verilecektir.) (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, önlü arkalı fotokopisi aslı gibidir onaylı yapılacak)

4) Kamu personeli Seçme sınavı (KPSS) Sonuç belgesi. (KPSS kapsamındaki başvurular için KPSS P93 puan türünden altmış ve üzeri puan almış olmak)

5)Adayın başvuru yapmış olduğu ilanın özel şartlarında belirlenen sertifika. (Herhangi bir önlisans bölümünden mezun adaylar için çocuk bakımı sertifikası)