17 Aralık 2019, Salı Gaziantep, Türkiye

Belirsiz Süreli Sürekli İşçi Alımına İlişkin Sözlü Sınav Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı İl Müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır.

Bakanlığımızca yapılan KPSS ve Kura çekiminde sıralamaya giren müracaatçılar, başvurdukları meslek kolu için aranan şartlar için gerekli olan evraklarını 12.12.2019-17.12.2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze teslim etmişlerdir. Evrak Komisyonunca incelenen ve kesinleşen listede bilgileri yer alan asıl adaylar 18.12.2019-19.12.2019 tarihleri arasında Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasında sınava tabi tutulacaktır.

Buna binaen sözlü sınava girmeye hak kazanmış adayların ekli listede belirtilen tarih ve saatte İl Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur. Bu ilan tebligat yerine geçer.

 


Duyuru'nun Dokümanları