…
14 Aralık 2020, Pazartesi Ankara, TÜRKİYE

Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) Yapıldı


 

Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı TİDYES, Ankara Üniversitesi bünyesinde TÖMER tarafından Türk İşaret Dili Yeterliliğinin tespiti amacıyla 14-29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatında ayrıca işitme engellilere hizmet vermek üzere açılması için çalışmaları sürdürülen çağrı merkezinde görevlendirilecek olan Türk İşaret Dili Tercümanlarının istihdamında aranılan temel kriterlerden olan, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik TİDYES (Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı), 14-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi bünyesinde TÖMER tarafından, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)’nde iki farklı oturum şeklinde düzenlendi.

Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) işitme engelli bireylerin doğru, etkin ve anlaşılır iletişimi gerçekleştirmeleri, bilgi ve hizmetlere erişimleri, iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi, hak kaybına uğramamaları ve topluma eşit katılımların sağlanmasına yardımcı olacak Türk İşaret Dili Tercüman adaylarının dil yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacı ile yapıldı.

İlk oturumda sınava kabul edilen adayların Türk İşaret Dilini anlama ve kavrama becerileri ölçüldü. İkincisinde ise katılımcıların Türk İşaret Dili üretimindeki yeterlilikleri belirlendi.  Farklı illerden gelen 223 Türk İşaret Dili Tercümanının katıldığı sınavda tercümanlar, COVİD-19 önlemleri kapsamında 25 kişilik özel sınıflarda sınava alındı.

 Türk İşaret Dili Tercümanı olarak alanda çalışmak isteyenlerin TİDYES’ten geçerli puanı aldıklarını gösteren bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Bakanlığımızca, söz konusu sınav sonucunda alınan yeterlilik puanının Türk İşaret Dili Tercümanı istihdamında aranılan temel kriterlerden birisi olacağı belirtildi.

ÖSYM tarafından da kabul edilen ve birçok yabancı dil sınavında kullanılan ve TİDYES’in de temel aldığı Avrupa Dil Çerçevesi seviyeleri aşağıda ki gibidir:

 

 

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri KPDS - YÖKDİL - TİDYES Puan Aralıkları
Herhangi Bir Karşılığı Bulunmamaktadır. 0-29
A1 30-44
A2 45-59
B1 60-74
B2 75-94
C1 95-99
C2 100