…
…
23 Eylül 2021, Perşembe Ankara, TÜRKİYE

“Evde Bakım Sektörünün Geliştirilmesi Çalıştayı” Paydaşlarımızın Katılımı ile 21 Eylül 2021 Tarihinde, Geniş Katılımla Çevrim içi Olarak Gerçekleştirildi


“Evde Bakım Sektörünün Geliştirilmesi Çalıştayı” Genel Müdürlüğümüz, paydaşlarımız, akademisyenler, sektör temsilcilerinden geniş bir katılımla 21 Eylül 2021 tarihinde, çevrim içi olarak yapıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Evde Bakım Sektörünün Geliştirilmesi Çalıştayı’ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ’un açılış konuşması ile başladı.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; toplantının açılış konuşmasında; son yıllarda, özellikle pandemi döneminde evde sosyal hizmete olan ihtiyacın arttığını ve bu ihtiyacın Bakanlığımızca Vefa Sosyal Destek Ekiplerince karşılandığını belirterek, vefa destek ekibi ve özverili biçimde hizmet yürüten herkese teşekkür etti.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Olarak Evde Bakım, Evde Destek ve Gündüz Bakım Hizmetlerine Daha Fazla Önem Veriliyor

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; ülkemizde güçlü bir sağlık altyapısı olduğunu, gebelik dönemi öncesi ve sonrası, doğum öncesi ve sırasında gelişmiş sağlık sistemi sayesinde boylamsal olarak engelli oranının düştüğünü ve yaşam süresinin uzadığını belirtti. Ortalama yaşam süresinin uzamasına paralel olarak evde bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artmakta olduğuna değinerek, koruyucu ve önleyici hizmetler olarak evde bakım, evde destek ve gündüz bakım hizmetlerine daha fazla önem verildiğini ve verileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan ve diğer belediyelerimizce de yürütülen çok iyi evde destek programlarının uygulandığını ifade eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ, evde sağlık ve sosyal hizmetlerin entegre edilerek, geliştirmesi çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkat çekti. Aile temelli sosyal hizmet modeli kapsamında evde bakım hizmetlerini destekleyerek engellinin sosyal çevresinden ayrılmadan yaşam kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumu EYHGM Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah YILDIZ’ın moderatörlüğünde yapıldı. Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığından Uzman Ali GÜNGÖR “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sunulan Evde Bakım Hizmetleri” konusunda, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden Uzm. Dr. Nurgül BAĞCI “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetleri” konusunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç. Dr. Ergün HASGÜL “Evde Bakım Hizmetlerinin Ülkemizdeki Gelişimi ve Mevcut Durum” konusunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem DEMİR ÇELEBİ “Evde Bakım Hizmetlerinde Ruh Sağlığı Boyutu” konusunda, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sağlık Uzmanı Gurbet ÇITAK “Özel Müstakil Evde Bakım Birimlerinin Açılışı ve İşleyişi” konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler.

“Evde Bakım Sektörünün Geliştirilmesi Çalıştayı”nın ikinci oturumu Uzman Sosyal Çalışmacı Sultan SAKINCI KARAKUŞ’un moderatörlüğünde yürütüldü. İkinci oturumda Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gülçin TÜRKMEN SARIYILDIZ “Özel Hastanelerde Evde Sağlık/Bakım Hizmetlerinin Sunumu” konusunda, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Evde Sağlık/Bakım Hizmetlerinin Sunumu” konusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ebubekir ARDIÇ, “Belediyelerde Evde Sağlık/Bakım Hizmetlerinin Sunumu” konusundaÖzel MediCare Evde Bakım Merkezinden Dr. Nilüfer GÜÇTÜMÜR USTAEL “Özel Sektörün Gözünden Evde Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi” konusunda, Kahramanmaraş Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe TAŞKIRAN “Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı” konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden Dr. İnci YANIKOĞLU, “Evde Bakımda Geri Ödeme Sistemleri” konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Akademisyenler, sektör temsilcileri ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve uzmanların hazır bulunduğu, yaklaşık 900 kişinin katıldığı Çalıştay  da alana yönelik oldukça kapsamlı ve verimli bir bilgi paylaşımında bulunuldu. Katılımcıların Çalıştay hakkında genel değerlendirmesi ile “Evde Bakım Sektörünün Geliştirilmesi Çalıştayı”  sona erdi.