İzleme Çalışmaları
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi

Sözleşme’nin uygulanmasının teşvik edilmesi ile uygulamanın izlenme kapasitesinin artırılmasını amaçlayan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesine Destek Projesi” Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin “Ulusal Uygulama ve İzleme” başlıklı 33 üncü maddesi gereği odak kurum olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Nisan 2013 ile Ekim 2014 tarihleri arasında yürütülmesi öngörülen söz konusu proje çerçevesinde, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Sözleşme’de öngörülen yükümlülükleri konusunda farkındalıklarının artırılarak, Sözleşmenin uygulanmasının izlenmesi sürecinde kullanılmak üzere gösterge (indikator) setlerinin belirlenmesi ve ilgili veri setleri ve veri toplama metodolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı