Ayşe Nur BAYSAL
Görev Sorumluluğunda Olan Birimler:

 • Çocuk Hizmetleri Biriminin Görevleri ile Bağlı Kuruluşların iş ve işlemleri
  • Korunmaya Muhtaç Çocukların iş ve işlemleri
  • Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili iş ve işlemler
  • Çocuk Hakları İl Komitesine ait iş ve işlemlerin takibi
  • Koruyucu Aile ile Evlat Edinme iş ve işlemleri
  • Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri
  • Bakım Sonrası Rehberlik iş ve işlemleri
  • Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi
  • Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) iş ve işlemlerinin takibi
  • Okul Destek Projesi
 • Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimi ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi
  • Kadrolu, 4/B ve 4/D Sürekli İşçilerin iş ve işlemleri ile imza sirkülerinin takibi
  • Personel Özlük Dosyalarının takibi
  • Aday Memur Eğitimi iş ve işlemlerinin takibi
  • Özel Güvenlik Personeli iş ve işlemlerinin takibi
  • Staj ve Uygulamalı Blok Ders ile ilgili iş ve işlemlerin takibi
 • AR-GE Şubesi