04 Eylül 2022, Pazar

Türkiye Aile Destek Programı Ödeme Tarihleriyle İlgili Basın AçıklamamızTürkiye Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur.

Türkiye Aile Destek Programı hak sahiplerini içerir ödeme listeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın değerlendirmeleri ışığında, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden ödeme listesinin hazırlanmasına esas teşkil eden verilerin hak sahipliğinin belirleneceği ay için güncel olmasını ve ödeme dosyası kontrollerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini teminen ay sonunun beklenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup Eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.