…
…
…
…
…
…
…
26 Mayıs 2022, Perşembe Ankara

Aile Haftası Kapsamında Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Konulu Aile Çalıştayı Gerçekleştirildi


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kişinin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya konulu Aile Çalıştayı 17 Mayıs Salı günü Ankara’da düzenlendi.

Sosyal hizmet ve sosyal politikalarda aile kurumuna ve aile değerlerine, aile odaklı çalışmalara önem verilmesi, tarihsel olarak tebarüz eden aile değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması hususuna özen gösterilmesi, aile değerlerini yaşanabilir kılmak ve genç kuşaklara aktarabilmek maksadıyla zamanın ruhuna uygun yöntem ve faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Programın açılış konuşmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK tarafından yapıldı. Sayın yaptığı konuşmada, bu programın aile başlığında başlatılan programların ilki olduğunu ve yıl boyunca kesintisiz süreceğini söyledi. Bu yılı, "aile" temasını işleyerek geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 81 ildeki il müdürlükleriyle, toplumsal farkındalık oluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Program, Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya konulu Panel ile devam etti.  Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan moderasyonunda Prof. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Beylü Dikeçligil’in konuşmalarıyla panel oturumu gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki programda ise kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çalıştay oturumları yapıldı. Aile kurumuna yönelik riskler ve güçlendirmeye yönelik koruyucu çalışmalar, yaşlılık ve kuşaklararası iletişimde ailenin rolü, dijitalleşme sürecinde aile olmak ile aile ve evlilik kurumunun korunmasında değerlerin rolü olmak üzere 4 konu uzmanlar tarafından ele alındı. Çalıştay oturumlarında görevli moderatörlerin sunumunun ardından program sonlandırıldı. Çalıştay sonrasında ortaya çıkan tespit ve öneriler bir rapor haline getirilecektir.

15 Mayıs Aile Günü Olarak Kutlanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs tarihi "Aile Günü”, bugünün içinde yer aldığı hafta ise "Aile Haftası" olarak kutlanıyor.