…
…
…
12 Mayıs 2022, Perşembe Ankara

Tespit, Yönlendirme ve Vaka Yönetimi Süpervizyon ve Çalışana Destek Programı Başladı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen “Tespit, Yönlendirme ve Vaka Yönetimine İlişkin Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi’ Projesi kapsamında Süpervizyon ve Çalışana Destek Programı İstanbul’da başladı. Proje,  Bakanlığımız Sosyal Hizmet Merkezlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yönelik tespit ve vaka yönetimi kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

12-13 Mayıs 2022 ile 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde meslek elemanları ve tercümanlar olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek olan programda tamamlayıcı mesleki gelişim eğitimi ve çalışanların süpervizyonu yer almaktadır.

Tespit, Yönlendirme ve Vaka Yönetimine İlişkin Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Eğitim Programında meslek elemanları için vaka yönetimi ve çalışana destek oturumları yer alırken tercümanlara yönelik program, tercümede temel ilkeler ve etik kurallar ile vaka çalışmaları ve çalışana destek oturumlarını içermektedir.

Proje kapsamında istihdam edilen 52 meslek elemanı ve 26 tercümana yönelik hazırlanan Eğitim Programında, alanda çalışmaları bulunan akademisyenler görev almaktadır.