22 Ekim 2021, Cuma

Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması Proje Duyurusu


Bakanlığımız, 2021-2022 yıllarında Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması yapmayı planlamaktadır. Kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.

Araştırma için isteklilerin proje tekliflerini ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

Proje ihalesine katılım için son başvuru tarihi 8 Kasım 2021 saat 16:00

İhaleye katılım ve detaylara eklenecek evraklar:

  1. Proje Tanımlama Bilgileri
  2. Proje Teklif Formatı
  3. Sözleşme Tasarısı
  4. Temin Esaslar Metni