09 Haziran 2022, Perşembe

TÜRKİYE BOŞANMA NEDENLERİNİN MEVCUT ANALİZİ İNTERNET DUYURUSU


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Analizi Araştırması yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.

Araştırma için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 23.06.2022 günü saat 16.00’a kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

 

1-) Proje Tanımlama Bilgileri

2-) Temin Esaslar Metni

3-) Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Analizi Araştırması Sözleşme Tasarısı 

4-) Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Analizi Araştırması Taslak Proje Teklif Formatı