…
02 Nisan 2024, Salı Tokat/Türkiye

İl Müdürümüz Kıymet BOZTAŞ'ın “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” Mesajı


‘Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), değişik edişsel ve gelişimsel nedenlere bağlı olarak, 3 yaş öncesinde çocuklarda ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim, sembolik etkinlik, oyun ve sosyal ilişki alanlarında bozukluk ve bazı davranışların anlamsız bir biçimde tekrarlanması hali ile karakterize olan bir bozukluktur.
Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Bu çerçevede, Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizmle ilgili yapılan etkinlikler yoluyla otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, farkındalığın arttırılarak otizmli bireylerin eğitiminin sağlanması, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Otizmli çocuklar ve bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri başlıca hedefimizdir. Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bize düşen, gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın arttırılması bakımından bu günün önemini kabul etmekle beraber; farkındalık düzeyini arttırmakla meşgul olmanın ötesine geçip, yürüttüğümüz nitelikli çalışmalarla bu özel çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların yeteneklerini toplumumuzla paylaşmalarının önünü açacak somut adımları atmaktır.
Bakanlığımız himayesinde tanzim edilen 1. ve 2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı, Bakanlığımızla birlikte diğer kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin sorumluluklarını hatırlatması bakımından, bu alandaki en önemli adımlardan biridir.
Bu duygu ve düşüncelerle “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” vesilesiyle geleceğimizin en önemli parçası olan çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmalarını ve bu günün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyor hep beraber deniz ve gökyüzünün rengine bürünerek “otizm” için mavi bir ışık yakacağımız yarınlar diliyorum.
Kıymet BOZTAŞ/İl Müdürü