2017 Yılı Mali Raporlar
Temel Mali Tablolar

Bilanço

Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

Aylık Mali Raporlar

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
1.2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
1.3.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması
1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
1.5.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
1.6.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
1.7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
1.8.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması
1.9.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
1.10.Bütçe Giderleri ve Ödenekler
Mizan (Ana Hesap Bazında)
Mizan (Ayrıntılı)