…
…
…
…
24 Haziran 2022, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Başkanımız Sayın Dr. Fatih Pekşen’in Katılımıyla Vaka Yönetimi Modülleri Test Eğitimi Programı Düzenlendi


Sosyal hizmet alanında müracaatçı ve müracaatçı sisteminin güçlendirilmesi ve sürecin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayan Vaka Yönetimi modelinin Bakanlığımızda etkili bir şekilde uygulanması amacıyla danışman akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim materyallerinin test eğitimi 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Test eğitimine Bakanlığımız merkez teşkilatı ile İl Müdürlüklerimiz ve bağlı kuruluşlarda çalışan, alanında yetkin toplam 52 personel katılım sağladı.

Dört gün süren eğitim Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Dr. Fatih Pekşen, UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Sayın Rita Neves ve Prof. Dr. Elif Gökçearslan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Prof. Dr. Elif Gökçearslan, Prof. Dr. Emrah Akbaş ve Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Nişancı tarafından verilen eğitimler kapsamında ilk gün ön test ile başlatılarak vaka yönetimi yaklaşımının amacı ve kapsamı, ana bileşenleri, vaka çalışanının rolleri, vaka yönetiminin temel ilkeleri ve etik ile vaka yönetimine teorik yaklaşımlara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimin ikinci gününde vaka yönetimi uygulama süreci, vaka yönetimi becerileri, vaka yönetiminde paydaşlarla çalışma ve vaka simülasyonuna ilişkin eğitim verildi.

Üçüncü gün vaka danışmanlığının bağlamı ve formatları, vaka danışmanlığı modelleri, kriz durumları ve ikincil travmaya ilişkin eğitim verildi.

Eğitimin son gününde ise toplumla çalışmada vaka yönetimi konusunda eğitimler verilip son test gerçekleştirilerek katılımcıların eğitim programına ilişkin değerlendirilmeleri alındı.

Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Fatih PEKŞEN tarafından danışman akademisyenlere teşekkür belgesi ve eğitime katılanlara katılım belgesi verildikten sonra eğitim sona erdi.