…
…
…
…
27 Haziran 2022, Pazartesi Antalya, TÜRKİYE

Bakanlığımızın 2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalıştayı Gerçekleştirildi


Bakanlığımız 2023-2025 dönemi bütçesinin hazırlanmasında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Başkanlığımız ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde 20-24 tarihleri arasında Bütçe Hazırlık Çalıştayı planlanmış ve Antalya’da söz konusu çalıştay gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu Çalıştaya Bakanlığımız Birimlerinden bütçe iş ve işlemlerini yürüten personeller ile Bütçe ve Yatırım Dairesinde görevli personellerin katılımı sağlanmış, 2023-2025 Bütçesine ait 2023 yılı bütçe teklifleri ile sonraki iki yıla ilişkin tahminler yapılmıştır.

“Bütçe Çalıştay Programı” Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Dr. Fatih PEKŞEN’ in kapanış konuşması ile son bulmuştur.