04 Haziran 2020, Perşembe

Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak Özel Kuruluşların Almaları Gereken Önlemler


-

Kuruluşlar ile İlgili Önlemler

 • Kuruluşlarda çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, kuruluşlar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.
 • Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan personel 14 günlük karantina sürecini tamamladıktan sonra göreve başlatılmalıdır.
 • Kuruluşa kayıtlı bulunan çocukların hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren kuruluşa devam edeceği tespit edilmelidir.
 • Grup sayıları azaltılarak bir grupta en çok 10 çocuk bulunması sağlanmalıdır.
 • Ortak kullanım alanlarında aynı anda en fazla 10 çocuk bulunmalıdır.
 • Çocuklar yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, çocukların aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olmalıdır.
 • Çocukların uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.
 • Her gün tüm yaşam alanlarında aynı çocuklar bir arada olmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.
 • Kuruluştaki tüm hizmet alanları ile personel ve çocuklar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
 • Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulmalı ve belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulmalıdır.
 • Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
 • Kuruluş binası ve faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
 • Oda temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
 • Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
 • Odalar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
 • Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
 • Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.
 • Kuruluşta yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılmalıdır.
 • Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.
 • Klima kullanılması zorunlu olan hallerde, klimaların bakımları düzenli yapılmalıdır.
 • Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.
 • Kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.
 • Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler kabul edilmemelidir.
 • Kayıt kabul işlemleri kuruluşta çocuklara hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.
 • Veli toplantıları ile kuruluş içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilmelidir.
 • Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.
 • Şüpheli vaka tanımına uyan personel ve çocuk tespit edilmesi halinde her kuruluş için belirlenmiş bir izolasyon odası olmalıdır.
 • Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

 

Servis Araçları ile İlgili Önlemler

 • Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan servis personeli 14 günlük karantina sürecini tamamladıktan sonra göreve başlatılmalıdır.
 • Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.
 • Servis kullanan çocukların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
 • Araç girişlerine el dezenfektanları konulmalıdır.
 • Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve rehber personel cerrahi maske takmalıdır.

 

Personel ile İlgili Önlemler

 • Kuruluş müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
 • Kuruluş personelinin tamamı maske kullanmalı ve maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Yemek elemanı ve temizlik elemanı ek olarak eldiven de kullanmalıdır.
 • Personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.
 • Personel mesai saatleri içerisinde kuruluş dışına çıkmamalıdır.
 • Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

Çocuklar ile İlgili Önlemler

 • Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir.
 • Kronik hastalığı olan çocuklar mutlaka tespit edilmeli ve kuruluşta çocukla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Çocuklar kuruluşa geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.
 • Kuruluşa girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülmeli ve bir çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi olan çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir.
 • Çocuklara ait eşyalar özelleştirilmeli, çocukların birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.
 • Çocuklara oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
 • Çocuklar yaşlarına uygun yöntemler kullanılarak yirmi saniye el yıkamaya teşvik edilmelidir.
 • Çocuklara elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.
 • Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
 • Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde ateşi olduğu tespit edilen veya herhangi bir hastalık belirtisi gösteren çocuk izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

 

Ailelerin Alması Gereken Önlemler

 • Aile, hasta, ateşi olan ve/veya hastalık belirtisi gösteren çocuğu kuruluşa getirmemelidir.
 • Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda kuruluşa bilgi verilmelidir.
 • Çocukların günlük ateş ölçümü yapılarak kaydedilmelidir.
 • Aile, kuruluşta hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumunu kuruluşa bildirmelidir.
 • Çocuklarını servis aracı ile kuruluşa gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.