İl Müdür Yardımcılarımız
 

 

CEVDET TATAR

 • Aile Toplum Hizmetleri İş ve işlemleri 
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri,
 • Personel Genel Müdürlüğü İş ve İşlemler,
 • Eğitim Yayın Müdürlüğü İş ve İşlemleri,
 • Hukuk Hizmetleri İş ve İşlemleri,
 • Rehberlik ve Teftiş İş ve İşlemleri,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri,
 • Bilgi Teknolojileri İş ve İşlemleri,
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler dairesi başkanlığı iş ve işlemleri
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün İş ve İşlemleri,
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün İş ve İşlemleri 

Mehmet Türkmen Köse

 • İç Denetim İş ve İşlemleri,

 • Strateji Başkanlığı İş ve İşlemeri,

 • Döner Sermaye İş ve İşlemeleri,

 • Sosyal Yardımlar İş ve İşlemleri,

 • Destek Hizmetleri İş ve İşlemleri,

 

Not: İlgili Müdür Yardımcıları yıllık izin, il dışı görevlendirme ve sağlık izninde 

olduklarında yerine Vekâlet edecek Müdür Yardımcıları aşağıdaki şekildedir:

-Cevdet TATAR'ın yerine Mehmet Türkmen KÖSE

-Mehmet Türkmen KÖSE'nin yerine Cevdet TATAR