İl Müdür Yardımcılarımız
 

 

Cevdet TATAR

 • Aile Toplum Hizmetleri İş ve işlemleri 
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri,
 • Personel Genel Müdürlüğü İş ve İşlemler,
 • Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

Mehmet Türkmen Köse

 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü'nün İş ve İşlemeleri,
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

Seval YILMAZ

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İş ve İşlemleri,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin İş ve İşlemleri,
 • İç Denetim Başkanlığı'nın İş ve İşlemleri,
 • İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

 

Not: İlgili Müdür Yardımcıları yıllık izin, il dışı görevlendirme ve sağlık izninde 

olduklarında yerine Vekâlet edecek Müdür Yardımcıları aşağıdaki şekildedir:

-Cevdet TATAR'ın yerine Mehmet Türkmen KÖSE

-Mehmet Türkmen KÖSE'nin yerine Seval YILMAZ

-Seval YILMAZ'ın yerine Cevdet TATAR