…
…
…
…
…
…
…
15 Kasım 2022, Salı MALATYA,YEŞİLYURT

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi


Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün ana faydalanıcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın eş faydalanıcısı olduğu "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" Malatya Yerel Paydaş Toplantısı yapıldı.

Ramada Otelde düzenlenen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Çalıştayına Vali Vekili Mehmet Öz, Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, İl Müdürümüz Galip Sökmen, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve tedarik zincirinde bulunan özel sektör temsilcileri katıldı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin açılış konuşmasını İl Müdürümüz Galip Sökmen gerçekleştirdi. Malatya da 21 tane kadın kooperatifi aktif olarak hizmet verdiğini kaydeden Müdür Galip Sökmen, “Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan Kadın Kooperatiflerimizi daha ileriye götürmek ve onlara destek olduğumuzu buradan yüksek sesle vurgulamak ve belirtmek isterim. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza, katılımcılarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Çalıştayın ilimizde yapılmasına onay veren bakanımıza genel müdürümüze ve emeği geçen tüm bakanlık yetkililerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

PROJEYİ DEĞERLİ VE ANLAMLI BULUYORUM

Vali Yardımcısı Mehmet Öz’de projeyi değerli ve anlamlı bulduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanımız, Hükumetimiz ve değerli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın destek ve himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda bu proje yürütülmektedir. Çeşitli illerde birçok Kooperatif kurulmaktadır. Kooperatiflerimizin amacı kadının statüsünün geliştirilmesi, üretimin artırılması, istihdama dahil edilmesi ve adının sosyalleşmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyi değerli ve anlamlı bulmaktayım. Bu projede yer alan değerli kadınlarımıza ve destek veren tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. ”şeklinde konuştu.

Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Çalıştay konuşmasında bakanlık olarak kadın girişimciliği ve istihdamını yenilikçi program ve projelerle desteklediğini belirterek, “Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların güçlenmesi, ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde oldukça belirleyici bir role sahip. Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma yarışında geride kalacağı ise çok açık. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için kadınların hayatın her alanında katma değer yaratmasını sağlayacak ortamları oluşturmamız gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Aile ve iş yaşamı arasında kurulması gereken dengenin tek başına kadınların sorumluluğuna bırakılmasını adil ve tutarlı bir yaklaşım olarak görmediğimiz için kadın girişimciliği ve istihdamını yenilikçi program ve projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, Kadınların yerel imkânlarla üretimlerini artıran ve pazarlama süreçlerini kolaylaştıran kooperatifçilik faaliyetlerini teşvik ediyoruz.” dedi.

Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de yaklaşık 60 bin kooperatif ve 7 milyona yakın ortak bulunmakta. Kadınlarımızın güçlenmesi ve ülke kalkınmamız için kritik öneme sahip olan kadın kooperatifleri konusu Ülkemizin üst politika dokümanlarında öncelikli olarak yer alıyor. 11. Kalkınma Planımızda başta sosyal içerikli kooperatifler ve kadın kooperatifleri olmak üzere farklı sektörlerde kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan desteklerin yaygınlaştırılması ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak kadınların kooperatif kurmalarının kolaylaştırılması tedbirleri bulunuyor.

 871 KADIN KOOPERATİFİNİN KURULMASINI TEŞVİK ETTİK

Bakanlığımız koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünü 2018 yılında yürürlüğe koyduk. Üçlü Protokolün yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Gruplarının gerçekleştirdikleri çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 40.000 kişiye ulaştık, 871 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik.  Kadın kooperatifleri arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmalarını gerçekleştirdik, 10 Bölgesel Buluşma ile yaklaşık 4.000 kişiye ulaştık. Öte yanda, 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme ile kooperatif ve üst kuruluşları profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturuldu. Kadın ve engelli kooperatiflerine pozitif ayrımcılık sağlandı. Kadın ve Engelli kooperatiflerini kuruluş aşamasında ve faaliyetleri sırasında ödenen tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatları kaldırıldı. Söz konusu muafiyetler kadınların kooperatif kurma aşamasında yaşadıkları finansal sorunların çözümüne can suyu oluyor ve kadın kooperatiflerinin gelişimini destekliyor. Saygıdeğer Misafirlerimiz, Kooperatiflerde aktif katılımı sağlayarak kadın ortak sayısını arttırmak ve kadınların güçlenmesini desteklemek amacıyla Eylül 2021 itibariyle Bakanlığımızın faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığının eş faydalanıcı olduğu

"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Proje’mizi başlattık. Projemiz; Kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık, Kooperatifçilik alanında çalışan kurumlara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları, Kamuoyuna yönelik farkındalık arttırma çalışmaları, Bilimsel ve teknik çalışmalar,  Koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri şeklinde 5 bileşenden oluşuyor.

TÜRKİYE’MİZE ÖZGÜ KADIN KOOPERATİFLERİ EKOSİSTEMİNİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

 Söz konusu projemiz kapsamında, 2022 Şubat ayında nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle 12 ilimizde gerçekleştirdiğimiz Eğitim İhtiyaç Analizlerinden yararlanarak eğitim içerikleri geliştirdik. Geliştirdiğimiz içeriklerle Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve Artvin illerimizde 3 farklı hedef gruba yönelik eğitim programlarımızı tamamladık. Hali hazırda kooperatif ortağı olan kadınları; ürün geliştirme başta olmak üzere kooperatif hukuku, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, pazarlama ve e-ticaret gibi konularda desteklemek üzere danışman havuzu oluşturduk ve yakın zamanda danışmanlık hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız. Öte yanda, Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla kadın kooperatifleri web portalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz konusu Web portalında, kooperatiflere ilişkin istatistiklere, mevzuat ve politika belgelerine, kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelik başvuru mekanizmalarına, kadın kooperatiflerinin güncel durumu, ürün/hizmet katalogları ve e-ticaret satış linklerine yer vermeyi planlıyoruz. Saygıdeğer Misafirlerimiz, Proje illerimizde gerçekleştireceğimiz yerel paydaş toplantılarıyla ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırarak her ilin kendi önceliği ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi planlıyoruz. Projemiz kapsamında, 17 Mayıs’ta Ankara, 26 Mayıs’ta Adana, 27 Haziran’da Bursa, 23 Ağustos’ta Isparta ve 28 Eylül’de Çorum illerimizde gerçekleştirdiğimiz yerel paydaş toplantılarımızda kadın kooperatiflerinin yükselen bir değer olduğunu bir kez daha gözlemledik. Ayrıca, Kadın kooperatiflerinin yapısal sorunlarının yanında ilgili kurumlar arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu da tespit ettik. Bugün Malatya ilimizdeki kadın kooperatiflerimizin risklerini, başarılarını ve fırsatlarını tüm taraflarla değerlendireceğiz. Özellikle sizlerin aktif katılımıyla gerçekleştireceğimiz değerlendirmeler neticesinde Malatya İli Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Yol Haritası ve Faaliyet Planını hazırlayarak hem kadınların güçlenmesine hem de ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağız. Böylelikle 30 Proje ilimizde oluşturacağımız yol haritalarını baz alarak Türkiye’mize özgü kadın kooperatifleri ekosistemini oluşturmayı hedefliyoruz. Saygıdeğer Misafirlerimiz, Hepimizin gözlemlediği üzere, 21. yüzyıl, kadınların ülkelerin ekonomilerine ve kalkınmalarına yön veren dinamikleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Bu süreçte adaptasyonu hızlı olanlar bir adım önde olacak. Dolayısıyla dayanışmanın esas olduğu kadın kooperatiflerini ve cesur yürekli girişimci kadınlarımızı desteklersek gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. Sözlerime son vermeden önce Yerel paydaş toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, bu programda emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Samimi ve nitelikli desteklerinizle, kadınlarımızın daha fazla üretken olabileceklerine, potansiyellerinden daha fazla faydalanacağımıza ve istikrarlı bir şekilde topyekün kalkınabileceğimize inanıyor, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.