Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele  IV. Ulusal Eylem Planı (2016-2020)

Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm tarafların sürece dahil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)”nın uygulama süresi 2015 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri, ilgili araştırma ve inceleme raporları ile son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” hazırlanmıştır. "3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı"  yürürlüğe girmiştir.

Eylem Planı ile;

-        Mevzuat Düzenlemeleri

-        Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü

-        Koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi

-        Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması

-        Kurum kuruluşlar arası işbirliği ve politika

olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmektedir.

KADINA YÖNELIK ŞIDDETLE MÜCADELE KOORDINASYON PLANI (2020-2021)

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) için tıklayınız.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015) için tıklayınız.Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planını (2007-2010) görmek için tıklayınız.Click here to see Combating Domestic Violence Against Violence National Action Plan (2007-2010).