İzleme Formları
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

2016-2021 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı"nda belirlenen faaliyetlerin uygulanmasının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yılda bir kez ilgili tarafların katılımıyla toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, Eylem Planında yer alan hedef ve faaliyetlere ilişkin olarak sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmaların izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme Formu oluşturulmuştur.

İzleme ve Değerlendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) İzleme ve Değerlendirme Formu

2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan faaliyetlerin uygulanmasının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yılda bir kez raporlama yapılması öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, Eylem Planında yer alan faaliyetlere ilişkin olarak sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme Formu oluşturulmuştur.

“Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Formu” aşağıda yer almaktadır.