…
18 Mart 2024, Pazartesi Konya, Türkiye

İl Müdürümüz Abdullah NEŞELİ'nin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası Kutlama Mesajı


Yaşlılara saygı haftası, onların yaşamlarındaki önemi ve değeri hatırlamak, onlara olan saygımızı ve sevgimizi ifade etmek için bir fırsattır. Yaşlılarımızın tecrübelerinden öğrenmek, gelecek nesillere aktarmak, onlara duyduğumuz ihtiyacın en güzel ifadesidir. Onların yaşam boyu kazandığı bilgelik ve deneyim gelecek kuşaklara rehberlik ederek, bizlere yol gösterip hayatımızı zenginleştirmektedir. Hikâyelerini dinlemek, yaşamlarındaki zorluklarla nasıl başa çıktıklarını görmek, bizlere dayanma gücü ve azim konusunda ilham vermekle kalmayıp aynı zamanda toplumumuzun insanlık değerlerine olan bağlılığını da göstermektedir.

Bu vesileyle, yaşlılarımıza bizleri bugünlere getiren emekleri, fedakârlıkları ve sevgileri için teşekkür borçlu olduğumuzu vurgulamak,  daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek için birleştirtildiğimiz ellerimizin geçmiş ile gelecek arasında kültür köprüsü oluşturarak böylece daha müreffeh bir toplum olmamızı diliyor, minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Abdullah NEŞELİ

İl Müdürü