Tarihçe
Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürlüğü

2828 sayılı kanunun 14. maddesi gereği 1989 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Müdürlüğümüz; korunmaya muhtaç, çocuk, genç, engelli, yaşlı kişi, aile ve guruplar ile sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan diğer bireylerin başvurularını incelemekte, değerlendirmekte ve gerekli işlemleri yapmaktadır.
2012 yılı itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında hizmet vermektedir.