Tarihçe
Müdürlüğümüz, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 1985 yılında kurulmuş ve 2828 sayılı yasa uyarınca hizmet vermektedir. 2012 yılında SHÇEK mülga edilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dönüşmüştür. Son değişiklikle beraber Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adı altında hizmet vermektedir.