…
26 Mayıs 2023, Cuma Ankara, Türkiye

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olarak engelli bireylerin alıştıkları ortamdan ve ailelerinden ayırmadan, bakımlarının akrabaları tarafından sağlanarak toplumla bütünleşmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan Evde Bakım Yardımı’nın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda kurumsal bakımın yanı sıra "birey odaklı" hizmet anlayışı ile engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan bakım hizmet modellerine ağırlık veriliyor. Aile yanında bakımı desteklemek amacıyla kurumsal bakım ile Evde Bakım Yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetleri birlikte birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunuluyor. Bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile engelli bireylerin alıştıkları ortamdan ve ailelerinden ayırmadan, bakımlarının akrabaları tarafından sağlanarak toplumla bütünleşmeleri sağlanıyor.

Yönetmelikle Evde Bakım Yardımı usul ve esasları belirlendi
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik ile engellilik sınıflandırmasına göre tam bağımlı, çocuklar için, “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) ibareli raporu bulunanlardan günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olan ve evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş bakım ihtiyacı olan engellisine evinde bakmak isteyen, hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler Evde Bakım Yardımı ile desteklenecek.
Yönetmelikte Evde Bakım Yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı.
Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yardımdan yararlanmaya başlamış kişilerin Evde Bakım Yardımı ödemeleri devam edecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek.

94 milyar 253 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesi
Öte yandan Bakanlık tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin bakımının aile yanında ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi için 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı kapsamında hizmetin başlangıcından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar 94 milyar 253 milyon 780 bin TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı.
Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapılıyor. 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla Evde Bakım Yardımı’ndan 569 bin 627 kişi faydalanıyor. Bunların yaklaşık 140 binini ise engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturuyor.