Uluslararası Mevzuat
Asya-Pasifik Bölgesinde Engelli Bireyler İçin Hakların Gerçeğe Dönüştürülmesine Yönelik Incheon Stratejisi 2013-2022

Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkeleri

BM Madrid 2002 Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı

1.1 - Avrupa Birligi'nde Engellilere Yönelik Yasal Düzenlemeler

1.2 - Engelliler Konusunda Uluslararasi Dokümanlar

1.3 - Birlesmis Milletler Sisteminde Engellilik

1.4 - Avrupa Birligi ve Engellilik