2014/11 Sayılı Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri hakkında Genelge


GENELGE
(2014/11)


2014/06 sayılı genelge ve ekindeki kılavuz ile zihinsel ve ruhsal engelli bireylere hizmet verecek özel bakım merkezlerinin standartları belirlenmiş ve zihinsel ve ruhsal engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin hizmete açılması sürecinde kılavuzda belirtilen hususlara uyulması istenmiştir.

Ancak zihinsel ve ruhsal engelli bireylere hizmet verecek özel bakım merkezlerinin standartları yeniden düzenlendiğinden 2014/ 06 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bundan böyle zihinsel ve ruhsal engelli bireylere yönelik açılacak özel bakım merkezlerinin hizmete açılması sürecinde ekteki kılavuzda belirtilen hususlara uyulması konusunda gereğini rica ederim.

 

Nesrin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar

 

Genelgeye ilişkin rehberi buradan indirebilirsiniz