13 Şubat 2024, Salı

Apostil İşlemleri Hakkında Duyuru


Apostil ; yabancı devlet makamları tarafından düzenlenmiş bir belgenin ayrıca bir tastik  işlemine gerek duyulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli olarak kabul edilmesine yönelik olan işlemler bütünüdür.

Apostil Nerede Yapılır?

Apostil onayı ilçe kaymakamlıkları ve valiliklerin hukuk büroları tarafından yapılmaktadır. Ancak apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Eğer apostile taraf olmayan ülkelere ait bir belgeniz varsa Valilik Hukuk Bürolarında tastiki yapılır.

Ülkemizde apostil şerhi almak için: İlçelerde kaymakamlıklara, illerde ise valiliklere başvurulması gerekmektedir.

Yurtdışında apostil işlemleri: Yurtdışı apostil işlemleri 1961 yılından itibarın yapılmaktadır. Yurtdışında apostil işlemi yapılmak isteniyorsa bununla ilgili her ülkenin ayrı prosedürü olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Zira her ülkenin apostil verme yetkisini tanıdığı kurum farklıdır.

Apostilin geçerlilik süresi: Bir belgeye konulan apostil şerhinin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Ancak apostil konan belgenin geçerliliği belli bir süre sonra bitiyorsa belgeye konan apostil şerhinin geçerliliği de o sürenin sonunda bitecektir.

Apostil konsolosluktan alınır mı?

Apostil onayı her ülkede geçerli olmayabilir. Apostil onayının geçerli olmadığı ülkelerde, kamu belgelerinin geçerliliğinin sağlanması isteniyorsa konsolosluklara başvurulması gerekir. Kısacası apostil şerhi konsolosluklardan alınmaz hatta apostil onayı alınmayacağı zaman konsolosluklardan tastik alınır.

Apostil için gerekli belgeler;

  • Belgenin aslı
  • Belgenin bir fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi

Apostil nasıl yapılır?

Apostil işlemi Türkiye’de valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. Apostil işlemi şu şekilde gerçekleşir.

  1. Belgenin aslı ve bir fotokopisi, kaymakamlığa veya valiliğe sunulur.
  2. Belge, yetkili bir makam tarafından incelenir.
  3. Belgenin gerçekliği ve içeriğinin doğruluğu onaylanır.
  4. Belgeye apostil şerhi eklenir.

Belgelere apostil yapılmak isteniyorsa izlenmesi gereken yollar;

  1. Öncelikle belgenin aslı ile yeminli tercümana gidilmesi ve tercümesi gerekli diye Türkçe’ye tercüme edilmelidir. 
  2. Ardından yeminli tercüme işleminin yapıldığı yerde bulunan Noter tarafından bu tercüme onaylatılmalıdır.
  3. Daha sonra apostil işlemleri için valilik veya kaymakamlıklara başvurmak gerekmektedir.

Apostil işleminin süresi ne kadardır?

Apostil işleminin süresi, belgenin türüne göre değişmektedir. Genel olarak, apostil işlemi birkaç gün içinde tamamlanmaktadır.