…
02 Aralık 2022, Cuma Merkez, Edirne - Türkiye

3 Aralık Dünya Engelliler Günü


Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Engellilik doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin nüfusunun önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

Yapılan yasal düzenlemeler ile sakat, çürük, özürlü gibi kavramlar yasaklanarak ‘Engelli’ ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

Sadece engelli vatandaşlarımız değil, hareket kısıtlılığı yaşayanlar; hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun ve çok kısa boylu kişilerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Engelli sorunları sadece sağduyu değil aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli vatandaşlarımıza da; eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma, eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam, rehabilitasyon, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi haklara sahiptir. Bizim üzerimize düşen görev ise bu haklardan faydalanmaları için fırsat vermek ve imkanlar sağlamaktır.

Kalplerimizde engel olmadığı sürece aşılamayacak engel yoktur. Bizler bugün sağlıklıyız ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla hepimiz birer engelli adayıyız…

Engelli vatandaşlarımıza yönelik Ülkemizde başlıca;

 • Korumalı işyeri,
 • Ücretsiz toplu taşıma,
 • Sosyal yardımların iyileştirilmesi,
 • Evde Sağlık Hizmeti,
 • Engelli Aylığı,
 • Gelir Vergisi İndirimi,
 • Araç Alımında ÖTV ve KDV Muafiyeti,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti,
 • Konutlarda Emlak Vergisi,
 • Cep Telefonu ve İnternet Tarifesinde indirim,
 • Özel öğrenim hakkı,
 • KYK Burs ve Yurt Öncelikleri,
 • Engelli Memur Seçme Sınavı,
 • Hava Yolları indirimi,
 • Erken Emeklilik,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Bakım Merkezlerinden Faydalanma,
 • Evde Bakım Ücreti Ödenmesi gibi haklar verilmiştir.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, sadece ilimiz Edirne’de yaklaşık 2409 ağır engellisi bulunan ailemize son üç yıl içinde 159.025.637,95 TL evde bakım ücreti ödemesi yapılmıştır. Bu ödemeler 2023 yılı içerisinde de düzenli olarak yapılmaya devam edecektir. Bu rakama kuruluşlarımızda bakılan engellilerimiz ve özel bakım merkezlerine ödenen miktarlar ise dahil değildir.

Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları; toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür.

Bu adımların atılmasında en büyük güç, resmi kurumların dışında; Engellilerin hukuki, ekonomik ve sosyal haklar elde etmesi için çalışan, gönüllü olarak faaliyetler gösteren, kar amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk mantığı ile hareket eden, daha güçlü bir demokratik yapı oluşturmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır.

Bizler engelsiz bir il, engelsiz bir Türkiye hedefimize ulaşmak için tüm resmi kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve engelli vatandaşlarımız ile birlikte el ele veriyoruz.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak; engellilere yönelik sürdürülen hizmetlerimizde bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Engellilerimize yönelik hizmetlerin, niceliksel ve niteliksel olarak daha kaliteli hale getirilmesi için bütün vatandaşlarımıza sorumluluklar düşmektedir.

Arz değil, talep odaklı çalışmamıza rağmen gözümüzden kaçan ve özellikle; İlimizde, ilçemizde, köyümüzde, mahallemizde ve çevremizde engelli bir vatandaş ile karşılaşan, engelli bir vatandaşın derdine şahit olan vatandaşlarımız; “engelli vatandaşımızın sorunlarını ALO 183’ü arayarak bizler ile paylaşmasını rica ediyorum.”

Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız, ilgili kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın işbirliği içinde önümüzdeki süreçte de kapsamlı şekilde devam edecektir.  Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlendiği, geleceğe daha umutla bakabildiği bir ortam ve huzurlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

 

Bilgin ÖZBAŞ

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü