…
…
…
…
15 Şubat 2024, Perşembe Diyarbakır

İl Müdürümüz Sn. Aydın POLAT'ın katılımıyla Koruyucu Aile Hizmeti Tanıtıldı


KORUYUCU AİLE HİZMETİ TANITILDI

14.02.2024 tarihinde Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne e-devlet aracılığıyla koruyucu aile olmak üzere başvuruda bulunan 38 katılımcıyla koruyucu aile hizmet modeli hakkında İl Müdürü Aydın POLAT ve yetkili yöneticiler eşliğinde alanında uzman 6 meslek elemanı tarafından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya başlarken açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın POLAT; Koruyucu ailenin; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişiler olabileceğini belirtmiştir.

Sözlerine devam eden POLAT; Koruyucu aile hizmetinde amaçlarının; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olduklarını dile getirdi.

Koruyucu aile yanına yerleştirilebilecek çocukların;

  • Öz ailesi bulunan,
  • Öz ailesince bir süre için bakılamayan,
  • Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,
  • Kız ya da erkek,
  • Sağlıklı ya da engel durumu olan,
  • Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklar

Olduğunu belirten POLAT, Evli ya da bekar herkesin belirtilen koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabileceğini ve bu koşullarında da,

 1. C. vatandaşı olmak,
 2. Sürekli Türkiye’de ikamet ediyor olmak,
 3. 25-65 Yaşları arasında olmak,
 4. En az ilkokul mezunu olmak,
 5. Düzenli bir gelire sahip olmak,
 6. Koruyucu aile olunacak çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak

Şeklinde sıralandığına belirterek aile odaklı hizmetlerin önemi ve bir çocuğun neden koruyucu aile sistemi içerisinde bulunması gerektiğini anlattı. Ayrıca İl Müdürü Aydın POLAT tarafından katılımcılara hassasiyetleri nedeniyle teşekkür edilerek katılımcılardan hizmetin yaygınlaştırmasına yönelik destek istendi.

İl Müdürü Aydın POLAT’ın açılış konuşması sonrasında birimde görevli uzman meslek elemanlarınca koruyucu aile sistemi tanıtılarak katılımcı ailelerin soruları yanıtlandı. 38 katılımcının hepsinin eğitimden memnun kaldığı ve eğitim sonrasında koruyucu aile olmak üzere ön başvuru formunu imzaladığı görüldü.