Tarihçe
Tarihçe

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 25.04.1983 tarihinde 2828 sayılı yasa ile kurulmuştur.
     Çorum İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 1988 yılında kurulmuş olup faaliyetlerini bu yasa doğrultusunda Valilik Ek Hzimet 8. kat A-B Blok'ta sürdürmektedir.
     03/06/2011 tarih, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  kapatılmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 662 sayılı KHK ile de bazı düzenleme ve değişiklikler  yapılmıştır.
      Bakanlığa bağlı:
  1- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
  2- Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
  3- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
  4- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü;
  5- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
       Ayrıca Bakanlık Bünyesinde:
  1- AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;  
  2- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı; 
  3- Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı;  
  4- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;
  5- Personel Dairesi Başkanlığı; 
  6- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
  7- Denetim Hizmetleri Başkanlığı; 
  8- İç Denetim Birimi Başkanlığı;
  9- Strateji Geliştirme Başkanlığı; 
  10- Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği;
  11- Hukuk Müşavirliği; 
  12- Özel Kalem Müdürlüğü birimleri oluşturulmuştur.
       Her Genel Müdürlüğün alt birimleri oluşturulmuş taşrada ise yapılanma süreci devam etmektedir.