…
…
…
…
…
23 Aralık 2021, Perşembe Çorum - Türkiye

Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı


“Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” Yüksek Planlama Kurulu’nun 13.4.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile onaylanmış, 3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı, engel gruplarına ve otizmli bireylere yönelik olarak hazırlanan ilk Eylem Planı olma özelliği taşımaktadır.

Eylem Planı, çalışmalarının ulusal düzeyde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yapılması, program ve model önerilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi, bu alandaki hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, erişilebilir, kapsamlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya dönük olması açısından önemlidir.

Bu açıdan İlimizde oluşturulan Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu yıl sonu toplantısı kurul üyelerinin katılımı ile 23.12.2021 tarihinde Otizm Gönüllüleri Derneğinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı ERDİNÇ Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda eylem planı kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik sunum ve kurumların önerileri dinlenildi. Toplantıdan sonra Vali yardımcısı ve kurum amirleri OSB’li çocuğu olan annelerin taleplerini dinledi.