…
…
…
16 Aralık 2022, Cuma Ankara

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ISO/IEC 27001 Sertifika Belgesi Aldı


Genel Müdürlüğümüz, kurumların hassas bilgilerini yönetebilmek ve korumak amacıyla benimsenen ve uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kapsamında, TÜRKAK Akredite baş denetçiler tarafından denetlenerek sertifika belgesi edinmeye hak kazandı.

3 Kasım 2022 tarihinde başlayan denetimler 11 Kasım'da sonuçlandı. Yapılan denetimlerde standarda uyum amacıyla tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde politika, prosedür, talimatname, kılavuz, liste, form ve şablonların oluşturulduğu tespit edildi. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ekibi tarafından risk analizlerinin yapıldığı, eksik görülen noktalarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler tanımlandığı ve Genel Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerini, bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun olarak yerine getirmekte, dokümantasyonunu, raporlamasını sağlamakta ve süreçleri bilgi güvenliği yaklaşımı ile izlemekte/değerlendirmekte olduğu onaylandı.  

Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ISO 27001 Standardı kapsamında güvenlik denetimleri ve risk değerlendirme işlemleri periyodik olarak gerçekleştirilmekte, bilgi güvenliğinin ileri seviyelere taşınması temin edilmektedir.