16 Ekim 2018, Salı Ankara, Türkiye

202 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızın Atama Kurası Gerçekleştirildi3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (202) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

202 istihdam hakkı sahibinden;

  • 42’sinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, kimyager, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
  • 68’inin memur unvanlı kadrolara,
  • 86’sının hizmetli unvanlı kadrolara,
  • 2’sinin büro personeli pozisyonuna,
  • 4 kişinin ise işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 131’i erkek, 71’i kadındır. 

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;

  • 16’sı bakanlık ve bağlı kuruluşu,
  • 18’i üniversite,
  • 2’si mahalli idare,
  • 1’i kamu iktisadi teşebbüsü

olmak üzere toplam sayısı 37’dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 16/10/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.