…
…
…
…
21 Mart 2022, Pazartesi Ankara

Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı Başladı


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı Ankara’da başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre afetlerde psikososyal destek hizmetlerinin uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan Bakanlığımız, sahada çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. 21-26 Mart 2022 tarihlerinde “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı” afet sahasında uzman kamu eğiticileri ve akademisyenler tarafından gerçekleştiriyor.  

2018-2019 yıllarında Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitici Yetiştirme Programı geliştirilerek standart hale getirilmiş ve eğitici yetiştirmeye başlanmıştır. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitici Yetiştirme Programının ilk aşaması, 63 ilden 78 meslek elemanının katılımıyla gerçekleştiriliyor.  Ulusal afet yapılanması, yerel planlar, psikososyal müdahalenin ilkeleri, kurumlar arası iş birliği, psikolojik ilk yardım psikoeğitim, ruhsal travma gibi konuların yer aldığı program tatbikat ile sonlandırılacaktır.