Tarihçe
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ana hizmet binamız, mimarlık tarihimizin bir kesitini oluşturan birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ürünlerindendir. Tasarımı Mimar Arif Hikmet Koyuncuoğlu'na ait olan bu bina, günümüze kadar Kültür Bakanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na dayanılarak korunması gereken kültür varlıkları olarak kabul edilmiştir.

Ankara'nın eski kentsel dokusu içinde yer alan İl Müdürlüğü ana hizmet binasının girişi, kuzeydoğuda Anafartalar Caddesindedir. Güneydoğusunda Acı Çeşme Sokağı, güneybatısında (eski adlarıyla) Çocuk Esirgeme Kurumu İş Hanı ile 1926 yılında inşa edilen Çocuk Sarayı Apartmanı yer alır.

İstiklâl Savaşı sürerken şehit çocuklarına hizmet vermek amacıyla 30 Haziran 1921'de Ankara'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) temelini oluşturan Himaye-i Etfal Cemiyeti Kurulmuştur.

Himaye-i Etfal adıyla kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu, ilk olarak Hacı Bayram Caddesi üzerinde, bugün mevcut olmayan bir binanın odalarından birinde hizmete başlamıştır. Daha sonra Kurum faaliyetlerinin merkezi olarak yine aynı caddede başka bir bina kiralanmıştır. 1925 yılına gelindiğinde, kurumun artan hizmetlerine cevap vermede bu binanın yetersiz kalışı yeni bir bina konusunu gündeme getirmiştir. Ancak, yeni bir bina yapımının gerçekleşmesi 1923 yılında Amerika'da kurumun bir şubesini açan Dr. Fuat Umay'ın çabaları ile orada yaşayan Türklerden toplanan ve Türkiye'ye gönderilen bağışlarla mümkün olmuştur. Samanpazarı Caddesi üzerindeki bu binalar, 5 Mart 1927 yılında yapılan açılış merasimi ile hizmete girmiştir.

1925 Himaye-i Etfal Cemiyeti 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almış, 1937'de ise kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum statüsüne kavuşturulmuştur.

Anafartalar Caddesindeki Çocuk Esirgeme Kurumu ve İş Hanı binasının inşaatına 7 Temmuz 1965 yılında başlanmış olup inşaat 30 Temmuz 1967 yılında tamamlanmıştır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ise 27 Mayıs 1983 tarihinde kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı iken 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasından sonra bu bakanlığa devredilen kurumun faaliyetleri günümüzde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü adıyla sürdürülmektedir. SHÇEK binası, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

9 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirilmesi ile, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çalışmalarına Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak devam etmekte iken; 21 Nisan 2021 tarihli Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmet veren Kurumumuz; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımıza gece gündüz demeden ve köklü bir sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerimizle sadece bize ulaşanlara değil en ücra köşelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine dahi ulaşma gayreti içerisindeyiz.