…
10 Mayıs 2024, Cuma Tokat, Türkiye

İl Müdürümüz Kıymet BOZTAŞ’ın Engelliler Haftası Mesajı


Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri, birlikte yaşadığımız engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, dünyaya onların penceresinden bakılarak farkındalık yaratılması amacıyla Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır.
Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, hayat standartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata daha fazla dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Engelleri kaldırmak, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelsiz bir dünya oluşturmak için toplumun tüm kesimlerine görevler düşmekte.
Devletimiz, engellilerimizin hayat kalitesini yükseltmek ve hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, mevzuat düzenlemeleri yaparak, kendilerini toplumun bir parçası olarak benimsemelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına varan pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz.
Engelliler Haftası'nın, toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.
Kıymet BOZTAŞ/İl Müdürü