Sosyal Yardım Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi      
AİLE Doğum Yardımı  15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır. Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Birinci çocuk için 300 TL 
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL 
Ödemeler tek seferliktir.      
AİLE Çoklu Doğum Yardımı  Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2.835,60 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 400 TL Ödemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
AİLE Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar TC Kimlik Kartı 1000 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
AİLE Öksüz ve Yetim Yardımı  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar TC Kimlik Kartı 600 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
AİLE Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal
güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi
olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası TC Kimlik Kartı 800 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
AİLE Asker Çocuğu Yardımı  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. 
Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar
TC Kimlik Kartı 350 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
AİLE Terör Zararı Yardımları  Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar TC Kimlik Kartı Hane başı aylık azami 1.500 TL  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
AİLE Afet-Acil Durum Yardımları  Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın) TC Kimlik Kartı Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir.  Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.      
AİLE İşe Yönlendirme Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yararlanabilir.  TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
AİLE İşe Başlama Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir. TC Kimlik Kartı Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
AİLE Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar Şehit yakınları ve gazilere, sosyal güvenlik ve muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın temel ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından süreklilik arz etmeyen (barınma yardımları hariç) yardımlar yapılmaktadır. (Barınma yardımı başvuruları, barınma yardımlarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.) 18 yaş üstü şehit yakını ya da gazi Şehit yakınları ve gaziler TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
AİLE Vefat Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi
ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına
yönelik yardım programıdır.
Bütünleşik Sistemde kayıtlı
ve 3294 sayılı Kanun kapsamında olan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, vefat eden kişinin bir yakını tarafından da "Ölüm Belgesi" sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci
başlatılabilmektedir.
Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk
vatandaşları
T.C. Kimlik Kartı
Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi
1.237,81 TL
(Memur aylık katsayısı artış oranında dönemsel olarak artmaktadır.)
Ödemeler tek seferliktir.      
BARINMA - GIDA Gıda Yardımları  3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre belirlenmektedir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.      
BARINMA - GIDA Aşevleri  İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.  18 yaş üstü aile bireyi (Aşevi hizmetinin bulunduğu il/ilçelerde) 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişiler TC Kimlik Kartı Sıcak yemek şeklinde verilmektedir. Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.      
BARINMA - GIDA Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2023 yılı için 2.835,60 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul  olma gibi özel şartlardan herhangi birine  haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin  ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma  TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında  35.000-100,000-TL arası, prefabrik ev yapımlarında 200.000-TL, betonarme ev yapımlarında 300.000-TL’ye kadar destek verilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
BARINMA - GIDA Sosyal Konut Projesi  Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan haneler TC Kimlik Kartı Geri ödemeli olarak sosyal konut verilir Sosyal Konut projelerinde birim tutar belirlemesi yoktur. Halihazırda teslim edilmiş sosyal konutların giderleri için proje bazlı kaynak talepleri gönderilmektedir.
BARINMA - GIDA Yakacak Yardımları  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.      
BARINMA - GIDA Doğal Gaz Tüketim Desteği 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç
sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda
oldukları SYD Vakıflarınca belirlenen haneler. 

e-Devlet Kapısı üzerinden hanede kayıtlı mesken türü doğal gaz
aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden
destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından
doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet eden ve e-Devlet
başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde
hanesinde kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz
aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve SYD
Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler.

T.C. Kimlik Kartı
Hanesine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön
ödemeli sayaç kartı

Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel
alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı 2022 yılı için
yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar iki dönemde gerçekleştirilmektedir.      
BARINMA - GIDA Elektrik Tüketim Desteği 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir. 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler TC Kimlik Kartı
Mesken Tipi Elektrik Faturası

01.01.2022 tarihinden itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.

Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
BARINMA - GIDA Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) 230 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
ENGELLİ - YAŞLI Yaşlı Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili 65 yaş üstü vatandaşlar TC Kimlik Kartı 2023 dönemi için 1.997,70-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili  %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2023 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 1.594,70-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  2.392,05-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Yakını Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli,vasi) 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
(20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2023 dönemi için 1.594,70-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
ENGELLİ - YAŞLI Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri) Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet projesidir. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde proje kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 65 yaş üstü vatandaşlar - Engelli Vatandaşlar Online Proje Dokümanı Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Ödemeler bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde yapılmaktadır.      
ENGELLİ - YAŞLI Engelli İhtiyaç Yardımları  İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür. 18 yaş üstü aile bireyi Engelli vatandaşlar TC Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir. İhtiyaca göre belirlenmektedir.      
SAĞLIK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri  Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar Hane bireyi Sağlık güvencesinden yoksun aile bireyleri TC Kimlik Kartı G0 Prim tutarı 400,32 TL Kişi adına primi SGK'ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.      
SAĞLIK Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik) Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.  
18 yaş üstü aile bireyi 0-6 yaş arası çocuklar ve hamileler TC Kimlik Kartı Gebelik döneminde aylık 200 TL, çocuk için aylık 100 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL,
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
SAĞLIK Katılım Payı Ödemeleri  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır. 5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Katılım payı ödemesi yapanlar TC Kimlik Kartı Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadar İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.      
SAĞLIK Kronik Hastalık Yardımı  Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.  Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan
Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler
TC Kimlik Kartı 4.336,84 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
SAĞLIK Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler  Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
01.07.2022-31.12.2022 dönemi için;
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 3.445,77-TL
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3.938,03-TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 4.388,08-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.      
SAĞLIK Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Hastanın kendisi, Hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. Evde Bakım Yardımı almayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler TC Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Vakıftan temin edilen Başvuru Formu
Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 260,19 TL’ye kadar (150 kWh karşılığı) destek verilmektedir.
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği  için üst sınır belirlenmemiş olup, Vakıf mali imkanlarınca yapılabilmektedir.
Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.      
SAĞLIK Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan hanelere Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır.  Hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan haneler T.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği  SYD Vakfı mali imkanlarınca yapılabilmektedir. Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.      
EĞİTİM Şartlı Eğitim Yardımları  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve
okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla
devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler TC Kimlik Kartı İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.      
EĞİTİM Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklar Kimlik Kartı (99 ile başlayan) Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 100 TL
 Erkek öğrencilere aylık 90 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 150 TL
 Erkek öğrencilere aylık 130 TL
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.      
EĞİTİM Eğitim Materyali Yardımı Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.      
EĞİTİM Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.      
EĞİTİM Yurt Yapımı  Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İhtiyaç sahibi öğrenciler Online Proje Dokümanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararı ve proje dokümanına göre Bakanlıkca belirlenmektedir. Projeye göre hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenmektedir.      
EĞİTİM Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü öğrenci ya da aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.      
EĞİTİM Muhtelif Eğitim Yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler  TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre belirlenmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.      
EĞİTİM Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı 3294 Sayılı Kanuna göre sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına devam eden  3-5 yaş aralığındaki  çocuklarını

3294 Sayılı Kanuna göre sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına devam eden  3-5 yaş aralığındaki  çocukların velileri.
MEB’e bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfın kayıt için müracaat edilir. SYD Vakıflarına  her hangi bir müracaat yapılmaz.

Sosyal yardım yararlanıcılarından, çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına kaydettirirken son bir yıl içerisinde sosyal yardımlardan yararlanmış olanlar(Pandemi, doğal afet vb. yardımlar hariç) TC Kimlik Kartı Velilerin ödemekle mükellef oldukları giderleri Bakanlığımızca doğrudan MEB’e ödenir. Velilere her hangi bir ödeme yapılmaz. Bakanlığımızca MEB’nın hesabına üçer aylık dilimler halinde aktarılır.