…
…
…
12 Şubat 2020, Çarşamba Çankaya, ANKARA

Strateji Geliştirme Başkanlığı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitimleri Verilmeye Başlandı.


     Başkanlığımız hizmetlerinde etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi; hizmet sunumu sürecinde meydana gelebilecek hataların azaltılması, nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması amacıyla birim çalışanlarımız ile bir araya geldik.

     Bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici eğitim etkinliklerimizin bu günkü konusu resmi yazışma kuralları oldu.

     SGB Başkanı Sayın Zeliha SAĞLAM’ın eğitimlerimizin amacını belirten açılış konuşmasının ardından eğitimci Enver ÇINAR resmi yazılarda dikkat etmemiz gereken konular sunumunu gerçekleştirdi.