…
…
…
10 Mayıs 2022, Salı Antalya, TÜRKİYE

Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İç Kontrol Standartları Hizmet İçi Eğitimine Başladık


Bakanlığımız taşra teşkilatında ön mali kontrol ve satın alma işlemlerini yürüten personelimize yönelik hizmet içi eğitim programımız başladı.

İki grup halinde düzenlenmesi planlanan eğitimin ilki Antalya ilinde Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Hasan Basri ALAGÖZ ile Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Abdullah SEZEN'in açılış konuşması ile başladı.

Hizmet içi eğitim programında; Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere bağlı olarak Elektronik Kamu Alımları Platformunda yapılan güncellemeler ele alınarak elektronik ihale yöntemi uygulamalı olarak anlatılacak.

Ayrıca, Başkanlığımızda görevli uzman personellerimiz; Kamu İç Kontrol Standartları ile Başkanlığımız tarafından güncellenen ihale dokümanları hakkında bilgilendirme yaparak, ihalelere katılmaktan yasaklama ve mali mevzuatın uygulanmasına yönelik eğitim verecekler.

Program sonunda, eğitime iştirak eden Bakanlığımız personeline katılım sertifikası takdim edilecek.