Projeler
Son yıllarda dünyada meydana gelen salgın hastalıklar, iklim değişiklikleri, teknolojide yaşanan gelişmeler bağlı olarak ortaya çıkan problemler bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını artırmaktadır. Bu durum bireylerin çağın gerektirdiği değişimlere ayak uydurması amacıyla gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri elde etmeleri zorunlu bir ihtiyaç haline gelerek onların kendilerini sürekli yenilemeleri gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Kurumumuzda görev yapan kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, mesleki yeterliliklerini iyileştirmelerine, sahip oldukları bilgi ve becerilerin yenilenmesi ve geliştirilmesi için bu eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitim ile kurumumuzda görevli personellerin yeni ve farklı bakış açıları kazanmasını ve program bitiminde daha çözüm odaklı ve evrensel düşünebilen bireyler olmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Uluslararası bir ortamda bireylerin kendi projelerini sunmaları farklı fikirler sayesinde daha iyi sonuçlar almalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Erasmus+ projeleri Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir projesidir. Proje kapsamında Müdürlüğümüz ve 8 bağlı kuruluşumuzda görev yapmakta olan ve proje alanında gönüllü 15 personelimize yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyeti 05.02.2024-10.02.2024 tarihleri arasında günde 5 saat olmak üzere toplamda 30 saat olarak Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen proje faaliyeti ile toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet veren 15 proje gönüllüsü ile AB hibe projelerinin hazırlanması ve planlanması, proje sürecinin etkin yürütülmesi, kaynakların verimli kullanımı ve proje yazma konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiş ve eğitim süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.