…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
18 Mart 2021, Perşembe Merkez/NEVŞEHİR

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıldönümü Kutlu Olsun


BEN, MUKADDES VATAN UĞRUNA TERK-İ CAN ETTİM, BAHTİYARIM

“Sevgili Kardeşim,

Ben vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk
ediyorum. Ben cümlenize hakkımı helal ettim, tabiidir ki siz de helal edersiniz. Hemşiremin,
Ziya’nın kemâli hasretiyle gözlerinden öperim.
Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarını her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu
evvel Cenabı Hakk’a, sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Sevgili valideme,
aileme, çocuklara güzel bakınız. Tahsillerine himmet ediniz. Maaşlarının tahsisi, icap eden
muamelenin ifası için arkadaşlardan alayımızın tabur katibi ve aynı zamanda alay naibi
bulunan Hasan Efendi’ye yazdım. Bulunduğum fırkanın kumandanı Mîralay Remzi Bey’dir.
Alay Kumandanı Binbaşı Halil Bey’dir. Bu isimler size lazım olursa kendileri ile muhabere
edersiniz. Binbaşımız Şevki Bey de benim gibi tehlikede bulunduğu için sağ kalırsa ona da
müracaat edersiniz. Kolordu Kumandanımız malum olduğu üzere Esat Paşa Hazretleri’dir.
Hayvanım hakkında lazım gelen muamele için katip efendiye yazdım. Oradaki hakkımı da
çocuklarım için yazdım. Sana çok rica ederim, efradı ailemi, validemi hiçbir vakit üzme.
Daima rıfk ile muamele et.
Bana acımasınlar. Ben mukaddes vatan uğruna terk-i can ettim, bahtiyarım. Cenabı
Hâkk sizleri de bahtiyar kılsın. Baki cümlenizi Cenabı Hakk’a emanet ederim sevgili
kardeşim.”
                                                                                    Yüzbaşı Kazım Efendi
                                                                     21. Alay, 1. Tabur, 1. Bölük Kumandanı
                                                                                       27 Nisan 1915
Yüzbaşı Kazım Efendi bu mektubu yazdıktan tam 26 gün sonra hissettiği vech ile şehit
olmuştur. Yukarıdaki mektup onun son mektubudur. Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun.