Mevzuat

16 Mart 2018Paylaş
a-A+
Yönergeler
Genelgeler
24.09.2014 tarihli ve 8385 sayılı Başbakanlık GenelgesiEngellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal YardımlarRuhsal Ve Zihinsel Engellilere Hizmet Verecek Özel Bakım Merkezlerinin ÖzellikleriAlo 183 Çagrı Merkezi Hizmetleri (Genelge 2014/5)Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller (Genelge 2014/4)Özel Bakım Merkezinde Çalıştırılması Zorunlu Personel ve İzinli/Refakatçi Olma Durumu(Genelge 2014/1)Yakacak Yardımları (Genelge 2013/23-24)Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı - Erişebilirlik Standartları (Genelge 2013/20)İç Denetim Birimi Başkanlığı (Genelge 2013/18)Hizmet Binalarının Temini ve Kuruluş Açılma Süreci (2013/15)İlk Kabul ve Müdahale Birimi (2013/11)Arşiv Hizmetleri (Genelge 2016/02)Ek1: DDYH Birimi Saklama PlanlarıEk2: Saklama Süreli Dosya PlanıEvde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması (Genelge 2013/08)2013 Yılı Kömür Yardımları (Genelge 2013/06)Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Genelge 2013/07)Meslek Elemanları (Genelge 2013/05)Döküman Sisteminin Uygulanması (Genelge 2013/04)Özel Bakım Merkezleri (Genelge 2013/2)Evde Bakım Ücreti Geri Ödeme Hakkında (Genelge 2012/26)Evde Bakım Hizmetleri Hakkında (Genelge 2012/24)12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar ve Şartlı Eğitim Yardımı (Genelge 2012/23)Tüp Bebek Projesi (Genelge 2012/22)Harcamalar ve İhalelerde Uyulması Gereken Kurallar (Genelge 2012/21)Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi (Genelge 2012/20)Uçucu Maddelerin Zararlarından Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Korunması (Genelge 2012/19)2012 Yılında Yapılacak Kömür Yardımları ( Genelge 2012/16)Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulaması (Genelge 2012/13)SYD Vakıfları Personelinin Norm Standartları,İş Tanımları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar (Genelge 2012/12)Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (Genelge 2012/10)Görme Özürlülerin Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti Süresince Evde Bakım Hizmetinden Yararlandırılması (Genelge 2012/08)Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge 2012/07)Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (Genelge 2012/06)Lojman Hakkında (Genelge 2012/05)Basın ve Halkla İlişkiler ile İlgili GenelgeKurumsal Kimlik Kılavuzu Kullanımı ile İlgili Genelge2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı İle İlgili GenelgeBakan Şahin, Ramazan Dolayısıyla Sosyal Yardımların Yapılması Sırasında Uyulacak Kurallarla İlgili Bir GenelgeGenelge 2012/01 (Mevzuat Değişikliği Çalışmaları)Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Tebliğler
İçerik güncelleniyor.
Taslak Mevzuatlar
İçerik güncelleniyor.